Záplavy ´97 a opevnění

V roce 1997 otřásly naší republikou povodně. Všichni z nás asi viděli, co dokáží, někdo to dokonce zažil na vlastní kůži. Svou pravou sílu však voda ukázala hlavně na horách. Když jsem stál v údolí říčky Opavy u Karlovic nedaleko Vrbna pod Pradědem, viděl jsem kolem sebe pouze obrovské kamenné pole, vyvrácené stromy, zbořené domy.... a to jsem tam byl poměrně za dlouhou dobu - v květnu 1998. O to mi však nejde.

U Karlovic se stýkaly dva úseky lehkých objektů vz. 37 - č. XI. Bretnov (Široká Niva) a č. XII.a Karlovice. Na styku bylo postaveno 6 objektů označovaných jako úsek XII.p a jeden objekt právě tohoto miniúseku se stal obětí povodně.

Řopík leží na dně nového koryta, které si řeka našla, když jí už nestačilo to původní. Naštěstí už teče opět na svém místě, takže jsem se nemusel brodit. Je posunut asi o 30 metrů od svého původního postavení a leží na levé týlové části - tzn. levá střílna je zasypána a část vchodu také. Pravá střílna je zasypána z jedné poloviny, jak je vidět z přiložených fotografií. Skrz ní jsem vypozoroval, že celý interiér je zaplaven jemným materiálem, který přinesla voda a který po jejím opadnutí ztuhl (písek, bahno). Zvenku je pekně vidět omletá čelní stěna. Celý objekt nejeví žádné známky puklin nebo trhlin, které se na omítce za čas udělají. Nad levou střílnou byly stopy po ostřelování pěchotní ráží, snad v souvislosti se cvičně provedenou výsadkovou operací u Milotic naad Opavou. Tyto stopy můžeme nalézt také na jiných objekech tohoto a přilehlých úseků (XII.b, XIII.)

Pokud by snad někdo měl zájem o průzkum, mám k dipozici podrobnější údaje a dovedl bych ho snad i nasměrovat.

Zpět

Kliknete-li na fotku, uvidíte ji zvětšenou.

Záplavy - obr. č. 1 Lehký objekt vz. 37 A-200 utopený loňskými povodněmi. Celkový pohled.
Záplavy - obr. č. 2 Tím, že voda odnesla veškerou zeminu (zához, násyp na střeše), je zde unikátní možnost shlédnout i jinak zakryté části objektu. V levé části čelní stěny je vidět čtvercový otvor (20x20cm), dodatečně zabetonovaný (zkušební kostka?)
Záplavy - obr. č. 3 Pohled na pravou část objektu a čelní stěnu. V červeném kroužku stojí postava na místě, kde stával i tento nešťastný objekt.
Záplavy - obr. č. 4 Celkový pohled na objekt z levé strany. V lese za objektem vede železniční trať Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem.
Záplavy - obr. č. 5 A ještě jeden objekt z popisovaného prostoru. A-160 stojí ve druhém sledu těsně u výše zmiňované trati.

© Jiří Vaněček