Zajímavosti

Na této stránce budou zveřejňované zajímavé informace od členů i nečlenů Klubu s pevnostní tématikou. Nebudeme se samozřejmě vyhýbat ani příspěvkům obdobného rázu.

Prozatím jsme připravili požadovanou zprávu o pozorovatelnách na našem uzemí. Jedná se o vybrané články z klubového časopisu Boing, kde autoři většinou popisují stavby ze svého okolí za použití poznatků pouze z terénu. Proto si nečiní nárok ani na úplnost, ani na pravdivost zde uvedených údajů.

Blíže neidentifikovatelné objekty na pražském Vítkově. Zde naleznete jejich popis a pár fotek

Pokyny k vedení průzkumu lehkého opevnění od Tomáše Svobody. Soubor zip o velikosti 543 kB.

NOVINKA!

Náš Klub provedl na základě archivních podkladů inventarizaci pozůstatků německé pevnostní výstavby na našem území během druhé světové války. Zde jsou ukázky výsledku průzkumu dvou lokalit:

  • VVP Dědice - v tomto vojenském prostoru se nachází větší množství strojoven na tahání terčů a pozorovatelen, sloužících ke sledování výsledků střeleb - zde je  výkres slabší varianty a foto  zesílené varianty pozorovatelny
  • Brno - v rámci průzkumu měst jsme narazili i na větší množství poválečných pozorovatelen z 50. let často nesprávně označovaných jako pozorovatelna Luftschutz (tedy protiletecké obrany)

 

 

Pokud budete mít nějaké doplňující informace ke článkům, popř. pokud budete chtít na této stránce zveřejnit výsledky své práce, ozvěte se nám.