Bunkry na pražském Vítkově
Michal Roubík

Na severní straně masivu pražského vrchu Vítkov se nacházejí tři objekty připomínající jakési kopule sloužící k neznámému účelu (pravděpodobně protiletecké obrany). Jsou blízko od sebe v prudké stráni a dá se k nim dostat po cestě od památníku když zatočíte doleva.

Při zběžném pohledu jsou si velmi podobné v detailu se však liší. Popíšu jednotlivé objekty od nejmenšího k největšímu:

  • Objekt má tvar válce s kopulovým vrchlíkem průměr asi 300 cm výška asi 450 cm. Od jeho vchodu vybíhá křídlo do pravého uhlu jednou lomené výšky asi 120 cm. Dveře jsou plechové uzamčené a zakytované. Kopule má zabetonovaný vrchlík (otvor pro zbraň ???). Objekt má jeden větrací otvor krytý mřížkou ze železných prutů.

  • Hlavní část objektu je podobná objektu prvnímu s tím rozdílem, že u vstupu je vybetonovaná plocha asi 300 * 80 cm, ve které se nachází pravděpodobně druhý vchod do podzemní části objektu o rozměrech cca 50*50cm. Je však celý zasypaný a tudíž nepoužitelný. Původně byl kryt betonovou deskou, ta je však odhozena asi 5 m dolů ze svahu. Hlavní rozdíl tohoto objektu od prvního je větrací kopule, která se nachází asi 2m od vlastního objektu a po svém obvodu má několik větracích otvorů, krytých mřížkou.

  • Nachází se asi 20 m v prudkém svahu nad předchozími objekty. Je podobný druhému objektu, jen kvůli umístění v prudké stráni je vstup řešen šachtou se stupačkami (šachta je podobná inundační šachtě u "řopíků"). Větrací kopule se nachází přímo u objektu.

Fotky

Umístění objektů - mapka