opevnění I. sboru

Úsek D 15 - Blšany

1998 © MUDr. T. Svoboda - J. a M. Benešovi - Ing. P. Koláček - I. Vondrovský - L. Hladík - J. Hořák - T. Fic - P. Táborský - P. Martinek Ver: 1.0

Mapa - 1. část
Mapa - 2. část (53 kB)
Mapa - 3. část (51 kB)

Úsek D 15 bránil nepříteli v proniknutí od Podbořan směrem na Rakovník a Louny. Po celé délce využívalo opevnění tok řeky Blšanky. Na jihozápadě navazoval na úsek D 16 Kryry. Na severozápadě pak navazoval úsek C 14 Měcholupy.

Úsek D 15 byl zadán 24.5.1937 firmě J.Jíra, Podbořany. Zadáno a vybetonováno bylo 80 objektů. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl npor. děl. M. Vesel.

Betonáž objektů se jeví jako docela dobrá. Většina objektů úseku má zához, chybí pouze u 19-21, částečný zához mají 3, 10, 14-6, 28-9, 45-6. Z vnitřního vybavení se zachovala vstupní mříž, chybí u 8, 13, 40, 48-9, 55-6, 67. Nezjištěno u 16, 59. Pancéřové dveře zůstaly u 6, 12, 15, 18, 26, 28-31, 34-7, 39, 45, 47, 50-1, 55, 57, 61, 66, 69, 72, 75-6, 82, 47a. Nezjištěno u 16, 27, 32, 38, 59, 71. Pohozena v objektu je u 78. Vstup pro vzdušné vedení i kabelový vstup objekty nemají. Zato se zde znovu objevila průchodka pod nasávací trubkou ventilátoru, kterou známe z Rabštejna a Šumavy. Jedná se zabetonovanou ocelovou trubku o průměru asi 5cm, která prochází stěnou s nasáváním ventilátoru asi deset centimetrů pod ním. Vyskytuje se v severozápadní části úseku, u objektu 73 a od 71 až po 1. Vchodová střílna je většinou typu 1. Typ 2 je u 6, 30, 37, 40, 42-5, 47, 72, 76, 78-9, 81-2, 47a. Vchodová střílna nezjištěna u 4, 12, 14, 16-7, 27, 29, 32, 34, 36, 38-9, 46, 59, 66, 69-71, 77. Periskopové roury jsou prázdné a kromě případů uvedených v poznámce je vždy jeden periskop k hlavní střílně. U objektů typu B je periskop čelní střílny situován do středu objektu. Větrání objektů úseku je typu S. Drážky pro chlazení hlavní objekty nemají. Ventilátor byl zřejmě všude instalován, neboť po něm zbyly většinou dva páry děr.

číslo
ŘOP

typ

azimuty

Poznámka

46

A-220

210/070

na poli u řeky

45

A-160

249/049

na břehu Blšanky

82

A-140

255/035

pouze levý periskop a zabetonovaný obráceně, na mezi, zarostlý

44

A-120

236/356

na břehu Blšanky, zarostlý, vypálen

81

A-120

247/007

pouze levý periskop a zabetonovaný obráceně, na mezi, zarostlý

80

C 1

315

strop 46cm, otvor pro periskop 17x17, v pravé straně žlebu

79

A-120

230/350

na poli u žlebu

43

A-120

235/355

periskopové roury zabetonovány obráceně, zarostlý u chmelnice

78

B1-90

233č/323

u silnice

77

A-180

175/355

na poli

42

A-140

208/348

periskopové roury zabetonovány obráceně, zarostlý na břehu

41

A-120

?

nenalezen, snad zcela zničen

40

A-120

189/309

pod hřbitovem u pole

76

A-160

198/358

u silnice, spací

39

A-200

142/342

za montážní halou

38

A-180

202/022

u silnice za obcí

37

A-160

241/041

na zahradě domku, majitelé vstřícní

75

A-160

200/000

částečná výdřeva, hustě zarostlý, nad silnicí

36

A-140

202/342

ve chmelnici, u řeky

74

zrušen

73

A-120

214/334

ve svahu nad silnicí

35

A-120

220/340?

roury pro periskop zabetonovány opačně, u splavu

72

A-160

205/005

pancéřové dveře poškozeny trhavinou

34

A-140

202/342

33

A-120

?

nenalezen, snad zcela zničen,

32

A-200?

160/000

u hřiště FC Blšany

71

A-140

227/007

nad silnicí ve svahu

70

D 1

023

u starého hřbitova

31

A-200 Z

187/027

u nového splavu na Blšance

69

A-140

245/025

u cesty, zarostlý

30

A-160

259/059

u řeky Blšanky

29

A-160

278/078

u řeky Blšanky

28

A-160

237/037

u kůlny, u řeky

68

zrušen

27

A-180

221/041

67

A-120

220/340

v zatáčce silnice, fotogenický

26

A-180

219/039

u cest

66

A-140

218/358

na chmelnici

25

A-140 Z

208/348

na poli na levém břehu Blšanky

24

A-220

144/004

u chmelnice, u řeky

23

A-220

198/058

na poli u řeky

22

D 1

075

u splavu, zanesen

65

A-200

208/048

nad chmelnicí

21

A-160

251/051

u potoka, u cesty

64

A-160

238/038

na poli u elektrického vedení, zarostlý

63

A-180

236/056

na poli, zarostlý

20

A-160

261/061

u potoka a chmelnice

62

A-140

273/053

mezi chmelnicemi, u strouhy

19

A-140

278/058

u potoka a chmelnice

61

B1-90

248č/338

mezi polem a silnicí

18

A-120

261/021

na poli u řeky

60

C

?

nenalezen, otřesně zarostlý terén

59

A-120

255/015

nad vsí, zarostlý

58

zrušen

17

A-120

215/335

u řeky

57

B1-90

252č/342

nad ohradou v lese

16

A-180

158/338

na zahradě, nepřístupný, zanesen

56

A-120

228/348

na kopci na poli

15

A-180

199/019

na chmelnici u řeky

14

A-180

212/032

na chmelnici

13

A-160

220/020

u cesty a silnice, zarostlý

55

A-140

208/348

na kraji pole u posedu, zarostlý

12

A-140

210/350

u cesty

54

E

217

zeslabená střílna, ve stráni, původně B

11

E

046

u silnice, zarostlý, původně C

53

A-160

223/023

na kraji remízku u paseky

10

A-220

190/050

u řeky, Arch.: A-200

52

A-180

234/054

na pastvině

9

A-200

212/052

u řeky

8

A-180

264/084

u pole a hřiště

7

A-140

246/026

pravá střílna zeslabena, u pole

51

A-120

270/030

mezi pole a plotkem

6

A-180

216/036

v hrázi rybníka

50

A-120

271/031

na poli

6a

E

?

nehledán, údajně nad zahradami, původně C 2

5

A-160

225/025

nad řekou

49

A-120

223/343

pravá strana postřelována, na poli u cesty

4

A-160

226/026

u řeky

48

B1-90

278č/008

boční střílna postřelována, pod polem

3

D 2

236

nad cestou, pod tratí

2

zrušen

47a

E

212

nad tratí, původně C 2

47

A-160

204/004

na poli

1

A-140

228/008

na kopci nad řekou

Průzkum proběhl ve dnech 15.-16.9. 1997 a 29.8.1998.

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

46

   

72

231

 

64

-

 

10

549

45

247

 

34

?

 

63

-

 

52

-

82

247

 

32

?

 

20

556

 

9

-

44

243

 

71

227

 

62

554

 

8

-

81

   

70

226

 

19

555

 

7

185

80

   

31

-

 

61

190

 

51

188

79

-

 

69

225

 

18

206

 

6

184

43

147

 

30

223

 

59

-

 

50

-

78

242,245

 

29

222

 

17

205

 

5

181

77

242A

 

28

221

 

57

-

 

49

182

42

241

 

27

?

 

16

?

 

4

-

40

239

 

67

N

 

56

-

 

48

-

76

   

26

218

 

15

204

 

3

183

39

?

 

66

nemá?

 

14

-

 

47a

-

38

?

 

25

-

 

13

-

 

47

170

37

236

 

24

560

 

55

195

 

1

-

75

235

 

23

559

 

12

550

     

36

?

 

22

-

 

54

-

     

73

232/233

 

65

-

 

11

-

     

35

232

 

21

557

 

53

552

     

Literatura:
1) Aron L. a kol.: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
2) Slepá mapka: Úsek D 15 - Blšany, 1:25 000, 21.4.38
3) Seznam objektů v úseku D 15 - Blšany /stav ke dni 28.3.1938/

Zpět