opevnění I. sboru

Úsek C 14 - Měcholupy

1998 © MUDr. T. Svoboda - Ing. J. Beneš - Ing. P. Koláček - I. Vondrovský - T. Fic - P. Táborský - P. Martinek Ver: 1.0

Mapa (51 kB)

Úsek C 14 bránil nepříteli v útoku na Louny a postupu podél pravého břehu Ohře. Po celé délce využívalo opevnění tok řek Blšanky a Ohře. Na jihozápadě navazoval na úsek D 15 Blšany. Na severozápadě pak navazoval úsek C 27 Lišany.

Úsek C 14 byl zadán 18.5.1937 firmě F.Hieke, Louny. Zadáno a vybetonováno bylo 87 objektů. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl škpt. pěch. Kostelníček.

Betonáž objektů se jeví jako docela dobrá. Většina objektů úseku má zához, chybí pouze u 30, 48, 65, částečný zához mají 6, 21, 29, 49, 67. Z vnitřního vybavení se zachovala vstupní mříž u 1-12, 16-20, 22-6, 28, 30, 32, 34-5, 38-52, 58, 66-9, 7a, 17a, 45a. Pancéřové dveře zůstaly u 3-6, 10-2, 16-7, 19, 20, 22, 30, 34-7, 39-41, 45-6, 50-2, 66-7, 69, 17a, 45a. Nezjištěno u 1-2, 7, 18, 25, 47, 7a. Zbytky lafet UL-1 je možno nalézt v objektech 4, 63, 66, 69, 17a. Lapače zůstaly u 24, 30, 64. Vstup pro vzdušné vedení i kabelový vstup objekty nemají. Zato se zde znovu objevila průchodka pod nasávací trubkou ventilátoru, kterou známe z Rabštejna a Šumavy. Jedná se zabetonovanou ocelovou trubku o průměru asi 5cm, která prochází stěnou s nasáváním ventilátoru asi deset centimetrů pod ním. Vyskytuje se u objektů 13, 17, 39, 41, 47, 49-72, 17a, 34a, 41a, 42a, 45a, 52a, 53a, 59a, 64a, 71a. Vchodová střílna je většinou typu 1. Typ 2 je u 8, 11-16, 19, 21-4, 34-5, 41, 45-6, 48-50, 52, 54-5, 42a. Vchodová střílna nezjištěna u 1-2, 6-7, 18, 20, 25, 47, 7a. Vytržena je u 28, 41a. Periskopové roury jsou většinou prázdné (periskopové roury se zachovaly u 30, 51) a kromě případů uvedených v poznámce je vždy jeden periskop k hlavní střílně. U objektů typu B je periskop čelní střílny situován do středu objektu. Větrání objektů úseku je typu S. Drážky pro chlazení hlavní objekty nemajíVentilátor byl zřejmě všude instalován, neboť po něm zbyly většinou dva páry děr.

číslo
ŘOP

typ

azimuty

Poznámka

      I.sled

1

A-200

187/027

pouze levý periskop, nad silnicí

2

A-220

211/071

pouze levý periskop, u silnice na poli

3

A-200

207/047

pouze levý periskop, na poli, spací

4

A-180

220/040

pouze levý periskop, na poli

5

A-180

237/057

pouze levý periskop, na poli

6

A-180 Z

246/066

pouze levý periskop, u hřiště a silnice

7

A-160 Z

250/050

pouze levý periskop, u silnice

7a

A-140

241/021

zeslabené střílny, u silnice

8

A-200 Z

255/095

pouze levý periskop, pod vysokým napětím, v náspu

12

A-180 Z

196/016

pouze levý periskop, na poli u silnice

9

A-120

274/034

pouze levý periskop, pod tratí

13

A-180 Z

230/050

pouze levý periskop, na poli u silnice

10

A-120

250/010?

pouze levý periskop, nad cestou

11

A-180

194/014

pouze levý periskop, u silnice, zarostlý

13a

A-140 Z

249/029

u silnice

14

A-160 Z

232/032

pouze levý periskop, na poli

11a

A-200

194/034

u trati

15

A-160 Z

215/015

pouze levý periskop, u přejezdu

16

A-200

210/050

na poli

17

A-180

202/022

5 schodů ke vchodu, u trati

17a

A-200

208/048

u trati

34

A-180

214/034

na poli u trati

34a

A-160

216/016

nad tratí

35

A-160

212/012

na poli

36

A-200 Z

217/057

na poli

37

A-200

215/055

ve svahu nad tratí

38

A-200

210/050

za hradlem

39

A-200

227/067

4 schodky ke vchodu, u trati

40

A-220

230/090

na kraji chmelnice

41

A-180

244/064

v chmelnici

41a

A-160

242/042

střílny propáleny, vytržen pravý periskop a vchodová střílna, uvnitř poničen

51

A-200

210/050

5 schodu ke vchodu, na louce

52

A-160 Z

230/030

nad řekou

52a

A-140 Z

242/022

u cesty, uvnitř poničen

53

A-180 Z

221/041

u silnice

53a

A-160 Z

253/053

na poli u cesty

54

A-160 Z

242/042

na poli

55

A-160 Z

252/052

u řeky

56

A-120 Z

248/008

u cesty a chmelnice

57

A-160 Z

173/333

u řeky u cesty

58

A-180

163/343

u řeky

59

A-200 Z

224/064

u řeky

59a

A-180

240/060

u Ohře

60

A-160 Z

258/058?

u řeky

60a

A-180

?

ZZ, 2 úlomky betonu, u Ohře

61

A-220 Z

247/107

u řeky

62

A-160 Z

300/100?

ÚRŘ, části stěn, v remízku u řeky

63

A-120 Z

278/038

u řeky
       
      II.sled

18

A-160

226/026

na poli

19

A-160

229/029

ve výběžku lesa

20

A-180

242/062

na kraji výběžku lesa

21

B2-100

295/035č

nad lomem, částečně podhrabán

22

B2-80

251/331č

na poli u vodárny

23

A-160

236/036

na kraji lesa

24

A-160

256/056

u chmelnice, Arch.: A-140

25

A-140

269/049

u chmelnice

26

A-140

271/051

v cípu lesa

27

C

320?

ZZ, jáma a velké kusy betonu po lese

28

A-160

248/048

na křižovatce polních cest

29

C 2

316

na kraji lesa, strop 45/26cm

30

A-140

229/009

u hřiště

31

A-120

241/001

u cesty, u vodárny

32

B2-100

228/328č

u Blšanky

33

C

?

ZZ, dva nepatrné úlomky betonu, v lese u cesty

42

A-140

168/308

u Blšanky

42a

A-200

152/352

u Blšanky

43

A-180

225/045

na poli

44

A-160

222/022

na poli

45

B1-80

260č/340

na louce

45a

A-140

227/007

u Blšanky, za mostem

46

A-140

241/021

u pole

47

A-160

223/023

vedle sušičky, zarostlý

48

A-160

238/038

u polní cesty, u mostku

49

A-140

239/019

v lese, zarostlý

50

A-140

244/024

nad srázem nad řekou

50a

A-140

237/017?

ÚRŘ, roztržen, vytrženy boční stěny

64

A-160

233/033

na hrbku v poli, nad silnicí, fotogenický

65

A-120

245/005

podkopaný, nahnutý nad silnicí

64a

A-160

243/043

v chmelnici

66

A-120

252/012

v chmelnici, v remízku

67

A-120

237/357

v chmelnici

68

B1-100

203č/303

v rohu zámecké zahrady

69

A-200

164/004

u zahrady

70

A-180 Z

237/057

na mezi

71

A-140

305/085

na poli

71a

A-160

272/072

zeslabené střílny, na poli

72

A-120

300/060

na poli

Průzkum proveden ve dnech 19. až 22.8.1998.

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

1

176

 

34

136

 

59a

99,544

 

44

142-144

2

175

 

34a

135

 

60

98,543

 

45

141

3

174

 

35

134

 

61

97,541

 

45a

128

4

173

 

36

133

 

63

94

 

46

127

5

172

 

37

132

 

18

164

 

47

?

6

161

 

38

130

 

19

168

 

48

-

7

160

 

39

130

 

20

167

 

49

-

7a

159

 

40

129

 

21

166

 

50

120

8

158

 

41

124

 

22

-

 

64

113

12

152

 

41a

122

 

23

163

 

65

 

9

157

 

51

121

 

24

164

 

64a

111

13

155

 

52

118

 

25

163

 

66

110

10

-

 

52a

117

 

26

-

 

67

108

11

154

 

53

116

 

28

119

 

68

106

13a

149

 

53a

115

 

29

148

 

69

104

14

152

 

54

112

 

30

148

 

70

542

11a

153

 

55

109

 

31

147

 

71

96

15

140

 

56

107

 

32

146

 

71a

93

16

139

 

57

102,547

 

42

144

 

72

540,94

17

138

 

58

101,546

 

42a

147

     

17a

137

 

59

100

 

43

148

     

Literatura:

  1. Aron L. a kol.: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
  2. Vondrovský I.: Seznam objektů v úseku C-14 Měcholupy /dle protokolu o kolaudaci 20.5.1938/. 1991.
  3. Vondrovský I.: slepá mapka Úsek C 14 - Měcholupy. 1:25000. 28.7.37; doplňky až do 16.3.38

Zpět