opevnění IV.sboru

Úsek IV - Milostovice

© M. Lessy - MUDr. T. Svoboda - J. a M. Benešovi - Ing. P. Koláček - I. Vondrovský - T. Fic - L. Hladík Ver: 1.0

Mapa (30 kB)

Úsek IV bránil nepříteli v obchvatu Opavy od západu. Jednalo se o relativně dobře průchodnou oblast s řadou nezalesněných ploch bez významnějších vodních toků a s hustou komunikační sítí. Proto je opevnění poměrně husté a členěné do větší hloubky. V roce 1938 byla obrana výrazně posílena výstavbou linie těžkého opevnění a budováním tvrze Šibenice. Na západě objekty navazovaly na úsek V-Sádek a na východě na úsek III-Jaktař.

Úsek byl zadán 18.5.1937 firmě F. Střelec, Rychvald. Zadáno a vybetonováno bylo 48 objektů. Velitelem stavebního úsekového dozoru byl škpt. pěch. Karel Vojtek.

Betonáž objektů se jeví jako docela dobrá. Všechny objekty měly zřejmě v roce 1938 zához, ale u několika objektů se již dnes nedochoval, či byla vybrána kamenná rovnanina. Objekty nemají vstup pro kabel ani pro vzdušné vedení, větrání je typu S, objekty nemají drážky pro chlazení hlavní. Roury pro periskopy jsou pochopitelně prázdné a béčka mají periskop čelní střílny situován do středu objektu (vyjímkou je č.925, který ho má vlevo. Některé objekty typu A mají pouze levý periskop. Vchodová střílna je typu 2, u devíti jsme nalezli typ 1. Ventilátory byly zřejmě v roce 1938 nainstalovány, ale zbyly po nich jen dva páry děr v konzolách, z vnitřního vybavení zbyla ve většině objektů pouze vchodová mříž.

Všechny objekty obou úseků se nám podařilo nalézt. Většina se zachovala bez poškození. Zničeny jsou pouze 926, 914, 917, 1004 a 918. Nicméně i trosky těchto objektů jsou výrazné. Řada z nich má však zamčenou mříž, anebo je zazděný (resp. zabetonovaný) vchod, případně i střílny a výdušné otvory. Proto se řadu objektů nepodařilo uvnitř prozkoumat.

číslo
ŘOP

typ

azimuty

Poznámka

934

D 1

82

na poli

933

B2-90

278/008č

É 66cm 2sch., nad údolím na kraji lesa, Arch.: B2-80

937

A-140

305/085

na poli, zazděn a zarostlý

931

A-160

286/086

v cípu lesa, zarostlý

935

A-120

312/072

zazděn, na poli u cesty

932

A-120

315/075

zazděn a zarostlý, na poli

929

B2-100

285/025č

za domkem, zarostlý

936

A-120

325/075

zazděn, u potoka

927

A-180 Z

280/100

na poli

928

A-120 Z

322/082

na poli

938

A-140 Z

298/078

na poli

1005

A-140 Z

300/080

na poli, ve (2) uveden jako č.1055

930

A-120

307/067

na poli, zarostlý

922

A-180 Z

280/100

na poli

923

A-120

  nebude stavěn

924

A-140

280/060

zabetonován, u silnice

925

B1-100

315č/055

u silnice

919

A-160 Z

295/095

na poli

920

A-120 Z

300/060

na poli

921

A-140

286/066

zazděn, na poli

926

A-120

302/062?

ÚRŘ: zachována čelní stěna, na poli

914

A-140 Z

293/073?

ÚRŘ: zachována čelní stěna a strop, na poli

917

A-120 Z

295/055?

ÚRŘ: zachována čelní stěna a strop, na poli

918

A-140 Z

297/077?

poničen: vytržena vchodová část, ostatní jakž takž zachováno, na poli

1004

A-140 Z

290/070?

ÚRŘ: zbytky stěn, pouze levý periskop, na poli

915

A-120 Z

300/060

na poli u cesty

916

A-140

280/060

v lesíku

911

A-160 Z

269/069

pouze levý periskop, na poli

1008

B2-90

340/070č

na okraji lesíka u lovecké chatky, Arch.: B2-80, ve (2) uveden jako č.1001

912

A-120

280/040

na poli u cesty

913

A-160

268/068

na poli

908

A-160 Z

274/074

pouze levý periskop, na poli u cesty

909

A-120 Z

301/061

na poli

910

B2-100

305/045č

na poli nad potokem

1003

A-160 Z

286/086

nahnutý, zazděn, na poli

1013

A-180

278/098

na poli

905

A-120 Z

280/040

na poli

1010

A-120

314/074

pravé odsávání posunutu skoro až k zárubním (posun o 175cm!), na poli

1002

A-180

263/083

pouze levý periskop, na poli

907

A-140

304/084

nad mezí

906

A-120

303/063

na poli

1011

B1-100

325č/065

na poli

1001

A-180

262/082

zazděn, na poli

901

A-120

334/094

na poli

902

B2-100

320/060č

u cesty

1012

A-180

279/099?

u meze

900

A-160

280/080

pouze levý periskop, na poli

904

A-160

292/092

na poli

903

A-180 Z

290/110

na poli

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

934

25

 

930

-

 

915

78

 

1010

83

933

107

 

922

104

 

916

-

 

1002

68

937

95

 

924

92

 

911

76

 

907

-

931

108

 

925

89

 

1008

61

 

906

73

935

97

 

919

101

 

912

79

 

1011

63

932

98

 

920

102

 

913

-

 

1001

67

929

-

 

921

-

 

908

75

 

901

 

936

94

 

926

-

 

909

80

 

902

70

927

106

 

914

-

 

910

84

 

1012

89

928

99

 

917

-

 

1003

69

 

900

66

938

100

 

918

-

 

1013

123

 

904

-

1005

105

 

1004

74

 

905

-

 

903

 

Literatura:

1) Aron L. a kol.: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
2) Slepá mapka: Úsek IV-Milostovice, 24.4.37 - “Konečný elaborát úseku”
3) Seznam objektů v úseku IV-Milostovice /dle “Konečného elaborátu” ze dne 24.4.1937/

Zpět