opevnění IV.sboru

Úsek III - Jaktař

1998 © M. Lessy - MUDr. T. Svoboda - J. a M. Benešovi - Ing. P. Koláček - I. Vondrovský - T. Fic - L. Hladík - M. Bradáč Ver: 1.0

Mapa - část 1. (32 kB)
Mapa - část 2. (72 kB)

Úsek III bránil nepříteli v obchvatu Opavy od západu. Jednalo se o relativně dobře průchodnou oblast s řadou nezalesněných ploch bez významnějších vodních toků a s hustou komunikační sítí. Proto je opevnění poměrně husté a členěné do větší hloubky. V roce 1938 byla obrana výrazně posílena výstavbou linie těžkého opevnění. Na západě objekty navazovaly na úsek IV-Milostovice a na východě na již zmiňované TO a vložené objekty ŽSV IV.

Úsek byl zadán 13.4.1937 firmě Ing.Schmalz, Olomouc. Zadáno a vybetonováno bylo 49 objektů. Velitelem stavebního úsekového dozoru byl škpt. pěch. V. Sanetrník.

Zajímavostí je improvizované umístění tří lehkých kulometů ve 2 domech na kraji Opavy. Na mapce jsou označeny písmeny a,b,c.

Před objektem č.313 jsme nalezli kabelovou komoru č.57/I.

Betonáž objektů se jeví jako docela dobrá. Prakticky všechny objekty jsou vybaveny záhozem. Tam, kde chybí (313, 322, 333) je pravděpodobné, že byl odstraněn později. Částečně zachovalý zához mají objekty 311, 338 a 350. Vchodová mříž chybí u 301, 303-4, 309, 314, 331, 334, 340-3, 345-6, 348-50 (nezjištěno u 302, 311, 313, 316, 319, 321, 324, 327, 330, 333, 336). Pancéřové dveře má č. 320. Vstup pro vzdušné vedení i kabelový vstup pochopitelně nejsou. Z vnitřního vybavení se zachovaly pouze lapače v 315, 322. Periskopové roury jsou prázdné a u objektů typu B je periskop čelní střílny situován do středu objektu. Některé objekty mají pouze jeden periskop, a to levý (typ A) nebo prostřední (typ B). Vchodová střílna je většinou typu 2. Typ 3 mají 301, 309, 315, 346. Nezjištěno u 302, 305, 311, 316, 319-21, 324, 327, 330, 332-3, 335-8. Z objektů 303, 340-1 je vchodová střílna vytržena. Větrání objektů je typu S. Ventilátor byl zřejmě všude instalován, avšak zbyly po něm většinou jen dva páry děr v konzolách. Drážky pro chlazení hlavní objekty nemají.

číslo
ŘOP

typ

azimuty

Poznámka

310

B2-90

303/033č

na poli, u cesty a u křížku

311

B1-90

319č/049

zazděn, u statku, u silnice

335

A-160

291/091

na poli

337

A-180

296/116

v zahradě domu, přístavba k objektu

326

A-180

306/126

za vsí u cesty

323

A-160

291/091

na poli, u silnice

324

A-160 Z

301/101

na poli u Milostovic, zazděn

308

B1-80

328č/048

u hřiště, oťukán pěchotní ráží, pouze prostřední periskop

306

A-140

295/075

na poli, zarostlý

318

A-140 Z

315/095

na poli u Milostovic

325

A-200

273/113

u silnice, pouze levý periskop

317

B1-100

329č/069

na poli za křižovatkou, zarostlý

312

A-140

280/060?

ÚRŘ, zachována čelní stěna a úlomky ostatních stěn, na poli

302

A-160

290/090

na poli, zazděn

316

A-120

298/058

na poli u potoka

338

D 2

300

zazděn, u silnice

319

A-140

297/077

na poli

336

A-180

260/080

celý zazděn

327

B2-100 Z

323/063č

zabetonovaný vchod, na poli

307

A-140

288/068

na poli, zbytky výdřevy

328

A-140

294/074

u potoka, levá střílna 1m nad podlahou, pravá 60cm, pouze levý periskop

305

A-120 Z

292/052

na poli u silnice, pouze levý periskop

334

A-140 Z

274/054

na poli

321

A-120

300/060

na poli, střílna a vchod zazděn, asi pouze levý periskop

320

A-140 Z

263/043

na poli, sklad hořlavin?

344

A-160

273/073

pouze levý periskop, u potoka

340

A-120

230/350

poničen: vytržena týlová stěna, vchodový segment a pravá strana, levá střílna propálena, na poli

341

B2-90

220/310č?

÷1m?, poničen: vytrženy všechny pancéřové prvky, v zahradě

343

A-140 Z

279/059

zazděna levá střílna, u silnice

342

A-120 Z

253/013

týlová stěna poničena, na poli

314

A-120 Z

284/044

týlová stěna poničena, na poli

303

B2-80

260/340č

vnitřek zničen výbuchem, u silnice

345

A-120

270/030

pouze levý periskop, u stáčející se cesty

313

B2-80

312/032č

na poli, poničen výbuchem uvnitř, pouze prostřední periskop

322

A-120

266/026

na poli u potoka, uvnitř přidány ještě jedny veřeje, pravá střílna 100cm nad podlahou, levá 65cm, pouze levý periskop

331

A-140 Z

275/055

poničena týlová stěna a pravé ucho, na poli

347

A-120

?

objekt zničen asi v roce 1983 při stavbě dílen KUPRA, dnes KUPRA - Mercedes - Benz

309

A-120 Z

274/034

vpravo poničen, na poli u silnice

350

B2-100

243/343č

nad svahem u silnice, čelní střílna 89cm nad podlahou, levá 40cm, pouze prostřední periskop

348

B2-80

318/038č

na poli, zarostlý, pouze prostřední periskop

315

B2-100

269/009č

pouze prostřední periskop, u baráků

301

A-140 Z

264/044

pouze levý periskop (posunut asi o 70cm více do středu objektu), pravá střílna o 34cm níž, poničena levá a týlová stěna, u trati

333

B2-100

296/036č

u konce vlečky - vagóny paliva, závod HERKA

346

A-120

245/005

nad tratí, , pouze levý periskop

349

B2-80

247/327č

pouze prostřední periskop, na poli u trati

304

A-140 Z

259/039

na poli u skladišť

332

A-120

290/050

za plotem v zahradě, u cesty

329

A-120 Z

251/011

v sadu

330

A-120 Z

288/048

v zahradě u řeky

Průzkum byl proveden 6. a 7.4.1997 a 17. a 18.4.1998.

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

 

Číslo
ŘOP

současné
číslo

310

71

 

312

-

 

320

47

 

309

41

311

62

 

302

55

 

344

35

 

350

34

335

65

 

316

?

 

340

-

 

348

?

337

?

 

338

49

 

341

-

 

315

40

326

82

 

319

54

 

343

42

 

301

-

323

51

 

336

37

 

342

-

 

333

?

324

57

 

327

48

 

314

-

 

346

?

308

-

 

307

-

 

303

-

 

349

-

306

52

 

328

32

 

345

36

 

304

27

318

56

 

305

46

 

313

30

 

332

26

325

38

 

334

41

 

322

29

 

329

25

317

50

 

321

31

 

331

44

 

330

?

Literatura:

  1. Aron L. a kol.: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
  2. Seznam objektů v úseku III-Jaktař /dle vyúčtování z 25.9.1937/
  3. Úsek III-Jaktař. slepá mapka 1:25000 z 19.4.1937

Zpět


Správce těchto stránek Jiří Vaněček,
poslední aktualizace dne 21.02.1999

Tato stránka je součástí stránek KHV Brno