Průzkumy opevnění

Jednou z nejdůležitějších činností Klubu je průzkum linií lehkého (LO) a těžkého (TO) opevnění a podobných staveb na našem území. A aby takový průzkum byl k něčemu, vypracovávají se po něm takzvané závěrečné zprávy. Taková zpráva obsahuje stručné přiblížení úseku, stav dokončenosti, seznam objektů s popisem současného stavu, různých podrobností (typ vchodové střílny, typ větrání apod.) a mapu se zakreslenými objekty spolu s číslováním.

Zde vám nabízíme první čtyři závěrečné zprávy a postupně sem budeme přidávat další, podle aktuálních průzkumů. V nejbližší době po dohotovení zpráv z akcí roku 1998 sem přibudou i tyto.

Lehký objekt vz. 37 - "řopík"