!! Výzva pro všechny bunkrology !!

Vážení kolegové,
obracíme se na vás se žádostí o nezištnou spolupráci, která spočívá pouze v reakci na tuto výzvu. Jedná se o prosbu ke všem, kteří mají v (jakémkoliv) držení periskop (periskopy) pro lehké objekty vz. 37 a to „periskop LO vz. 37“ nebo jeho novější verzi, „periskop LO vz. 37 s měnitelným zvětšením“. Podle dostupných informací by se novější typy teoreticky neměly vůbec vyskytovat, praxe je však taková, že se takové exempláře podařilo nalézt (v současné době víme o dvou kusech). Aby bylo možno lépe zpracovat téma o periskopech pro LO, potřebujeme od všech spolupracujících bunkrologů tyto údaje:

1. délka periskopu (krátký 1085 mm, střední 1235 mm a dlouhý 1635 mm)
2. výrobce (Optikotechna, Srb & Štys)
3. výrobní číslo
4. přejímací značka (E3 + lev nebo Ř + lev a rok)
5. typ periskopu (jednoduché či dvojité zrcátko)

 

Reálné příklady:

  • střední - 1235 mm, Optikotechna, 1188, E3 38, normální vz. 37

  • dlouhý zalamovací - 1635 mm, Srb & Štys, 22395, Ř 38, měnitelné zvětšení

  • (střední – 1235 mm, Meopta, 27239, YAL 53, měnitelné zvětšení)

 

 Pro ujasnění terminologie jen připomínáme:
periskopová roura nebo periskopová trouba (roura zabetonovaná do stropu objektu), závěs periskopu DZ-25 (železná roura opatřená kloboučkem nahoře a rukojetí dole), vlastní periskop - někdy snad také vložka do periskopu či periskopická vložka (vlastní plechová trubice periskopu se zrcátky). Periskop se zasunul do závěsu, který se pohyboval v rouře ve stropu.

Periskop je buď „normální vz. 37“ (nahoře a dole po jednom jednostranném zrcátku), nebo „s měnitelným zvětšením“ (periskop má dole jedno jednostranné zrcátko a nahoře oboustranné otočné, umožňující měnitelné zvětšení pozorovaného prostoru). Tato výzva se tedy týká pouze charakteristiky vlastního periskopu.

Existují tři různé délky periskopů: pro zeslabený objekt krátký periskop, pro normální objekt střední (nebo také normální) periskop a pro zesílený objekt dlouhý periskop (tento je samozřejmě „zalamovací“, jinak by nešel osadit do závěsu..). Výše uvedenou „délkou periskopu“ se rozumí vzdálenost mezi středy zrcátek, jedná se tedy o „periskopickou výšku“.

 

Vaše údaje můžete posílat anonymně, aby byla chráněna například muzea před různými nenechavci, taktéž soukromé sbírky atd. Jedná se pouze o snahu konfrontovat dostupné archivní materiály se skutečností. S výsledky vás samozřejmě obeznámíme.

Poznámka: pokud se stane, že údaje na periskopu jsou nečitelné (poškrábané, ulomené apod.), uveďte u těchto nejistých hodnot číslo s otazníkem (např. E3 38?). Dále je možné, že se mezi bunkrology objeví i periskopy vyrobené po válce Meoptou Přerov – údaje uvádějte obdobně (přejímací značka pravděpodobně YAL a meče).

Výše uvedené údaje prosím poskytněte na adresu T. Svobody (Šimáčkova 191, 628 00 Brno) nebo e-mail tomsvob@med.muni.cz, nebo na e-mail J. Lakosila lakous@centrum.cz. Předem velmi děkujeme za spolupráci.

Tomáš Svoboda, Honza Lakosil, Mirek Srb