Další příspěvky, připomínky, náměty, recenze a jiné reakce nám můžete od vydání tohoto čísla zpravodaje BOING posílat i na e-mailovou adresu

khvbrno@email.cz

Pokud je jen trochu možné, nepoužívejte zatím verzi Word 97, která není zpětně kompatibilní s nižšími verzemi. Konverze textu nečiní větších obtíží, problémy se objevují až s formátováním, tabulkami apod.

***
Informace z jednotlivých příspěvků zveřejněných v BOINGu
je možné použít v jakékoli formě jen se souhlasem autorů!!!

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu
předcházející článek hlavní stránka BOINGu