S CK - Praděd Inter za fortifikacemi do zahraničí v roce 1998

1. Zájezd:

Polsko - MRU (Meziříční opevněný rajón)

V době:

7. - 10. května 1998

Náplň:

Studium německého opevnění v prostoru měst Miedzyrzecz, Swiebodzin, Skwierzyna, za doprovodu polského pevnostního odborníka. Při cestě tam i zpět prohlídka pevnosti Srebrna Góra z 18. století a podzemní německé továrny Walim. Při prvním noclehu v Náchodě bude pro zájemce možná večerní prohlídka Dobrošova, nebo Březinky.

Ubytování:

2 x nocleh v Polsku, 1 x v Náchodě.

Strava:

Vlastní.

Cena:

Orientačně 2 300,- Kč (bude upřesněno po zjištění cen v Polsku), z toho záloha 2 300,- Kč do 31. Března 1998

V ceně:

Doprava, 3 x ubytování, odborný průvodce, vstupné do objektů, tlumočník.

Typ autobusu:

Běžná Karosa Lux.

 

2. Zájezd:

Francie - Vojenská historie u kanálu La Manche

V době:

31. května - 7. Června 1998

Náplň:

Návštěva francouzského pobřeží kanálu La Manche - prohlídka baterií Atlantického valu (Todt, Waldam, ...), odpalovacích základen pro V1, V2, V3 ve Wizernes, Eperlecques, Mimoyecques, prohlídky vojenských muzeí a starého i moderního opevnění v a okolí Calais, Ambleteuse, Gravelines, Dunkerque, Boulogne. Při cestě do a z Francie prohlídka muzeí v Lucembursku, jenž jsou věnována ardénské operaci, zastávka v královském vojenském muzeu v Bruselu a prohlídka expozic vojenského výzkumného a zkušebního ústavu v Koblenci.

Ubytování:

5 x nocleh ve Francii v hotelech F1.

Strava:

Vlastní

Cena:

6 600,- Kč, z toho 2 000,- Kč záloha do 28. února 1998.

V ceně:

Doprava, 5 x ubytování, průvodce, tlumočník, vstupné do navštívených muzeí a pevnostních objektů.

Typ autobusu:

Nejnovější typ Karosy.

 

3. Zájezd:

Francie - Tankové muzeum Samur, Atlantický val, ponorkové základny

V době:

20. - 30. července 1998

Náplň:

Prohlídka největšího evropského tankového muzea v Samuru s účastí na zdejší unikátní jezdecké exhibici a předváděcí jízdě obrněných vozidel. Dále prohlídka obřích ponorkových základen v St. Nazaire a Lorientu, prohlídka francouzské ponorky, objektů Atlantického valu na pobřeží Bretaně, muzeí věnovaných bitvě o Normandii v r. 1944 (Avranches, Bayeux). Při cestě do a z Francie proběhne prohlídka jedné ze tvrzí Maginotovy linie, prohlídka leteckého muzea Le Bourget v Paříži a prohlídka německého vojenského muzea v Rastattu u Karlsruhe. Při pobytu u Atlantiku bude i koupání.

Ubytování:

8 x nocleh ve Francii v hotelech F1.

Strava:

Vlastní.

Cena:

8 900,- Kč, z toho 2 000,- Kč záloha do 28. února 1998

V ceně:

Doprava, 8 x ubytování, průvodce, tlumočník, vstupné do navštívených objektů, muzeí a na předváděcí jízdu.

Typ autobusu:

Nejnovější typ Karosy.

 

4. Zájezd:

Francie - Alpská Maginotova linie

V době:

29. srpna až 6. září 1998

Náplň:

Podrobná prohlídka opevnění v oblasti průsmyku Mt. Cenis (italské a francouzské pevnosti z přelomu století, moderní italské opevnění), v oblasti Modane (Maginotova linie, pevnosti Savojského království, ...). Po přejezdu ke Středozemnímu moři prohlídka objektů Maginotovy linie v prostoru Menton - Sospel (např. Barbonnet, Castillon, St. Agnes). při průjezdu Švýcarskem prohlídka moderní tvrze Reuenthal, u moře koupání.

Ubytování:

6 x nocleh ve Francii - 4 x nocleh v hotelu F1, 2 x mládežnická ubytovna.

Strava:

2 x snídaně, jinak vlastní.

Cena:

6 800,- Kč, z toho 2 000,- Kč záloha do 28. února 1998

V ceně:

Doprava, 6 x ubytování, 2 x snídaně, vstupné do pevností, odborný průvodce, tlumočník.

Typ autobusu:

Nejmodernější typ Karosy.

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek