Čs. pevnostní objekty z let 1935 - 1938, oficiálně veřejnosti přístupné
nebo zpřístupňované v roce 1998

(Stručná pomůcka pro zájemce o návštěvu z řad členů KHV - Brno)

BOUDA

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz BOUDA

Stručná charakteristika

Jedna z pěti stavebně zcela dokončených dělostřeleckých tvrzí, zpřístupněná ve své původní podobě. Jedině zde je možné shlédnout nepřestavěný vchodový objekt, objekt pro dělovou věž, rozsáhlý podzemní systém bez stavebních úprav (filtrovnu, elektrárnu, kasárna, muniční sklady,...) rozsáhlé stopy německých a poválečných zkoušek. Tři pěchotní sruby tvrze jsou stavebně velmi zajímavé. Prohlídka trvá cca 80 minut.

Provozovatel

Společnost přátel čs. opevnění, s .r.o., J. Vítka 274, Náchod - Běloves; 547 01

Kontakt

Správa tvrze Bouda; Jiří Hořák; Růžičkova 9, Břeclav 2, 690 02; tel.: 0627/325072
(V době od 1. 5. do 31. 10. Pošta Těchonín , 56166; tel.: )

Objekt je situován

Poblíž Suchého vrchu, jihozápadně města Králíky.

Provozní doba

Od 1. 5. do 30. 9. denně, v měsíci říjnu o víkendech a ve státní svátek. V červnu, červenci a srpnu vstupy každou celou hodinu od 11:00 do 16:00 hodin. V ostatních měsících vstupy v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Možnost dohodnout individuální termín návštěvy.

ístupové trasy

Po značených turistických cestách ze zastávky ČD v obci Těchonín (zelená 6,5 km), ze zastávky ČD v Mladkově (červená 6 km), žlutá značka - naučná stezka Betonová hranice, z Lichkova od stanice ČD (zelená 7 km), z náměstí v Králíkách (červená 12,5 km), z Jablonného nad Orlicí (červená 13,5 km) a od parkoviště u chaty na Suchém vrchu (červená 3 km).

ALEJ

Areál čs. opevnění v Darkovičkách u Hlučína

Stručná charakteristika

Areál zahrnuje tři pěchotní sruby různého stavebního provedení a různé odolnosti. Pěchotní srub ALEJ je přístupný, zcela rekonstruovaný a plně vybavený. Unikátní je původní výzbroj, lafetace, optika a další. Ostatní objekty přístupné jen zvenčí. Pěchotní srub OBORA rekonstruován zvenčí do stavu z roku 1938, srub OREL ponechán ve stavu z roku 1945.

Provozovatel

Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, Opava 746 46; Tel.: 0653/211306

Kontakt

Petr Kuchař, Ke schodům 1, Darkovice 747 17; Tel.: 069/9751110 (ALEJ)

Objekt je situován

Areál se nalézá mezi obcemi Darkovičky a Darkovice, severně od Hlučína kolem silnice směřující na hraniční přechod Hať.

Provozní doba

Duben - říjen ve čtvrtek a pátek 9:00 - 15:30 hod, v soboty a neděle 11:00 - 17:00 hod.

Přístupové trasy

Automobilem z Hlučína směrem na hraniční přechod Hať, objekty areálu se nacházejí po obou stranách silnice. Pěší od nádraží v Hlučíně asi 5 km podél silnice ve stejném směru jako automobilisté.

BABÍ

Dělostřelecká tvrz Stachelberg

Stručná charakteristika

Stavebně nedokončená největší čs. dělostřelecká tvrz. Veřejnosti zpřístupněn jediný dokončený objekt tvrze, pěchotní srub T - S73. Uvnitř expozice trojrozměrných exponátů, fotografií, plánů a velký plastický model tvrze. Součástí areálu je vybavený lehký objekt vz. 37 a naučná stezka vedená kolem rozestavěných objektů tvrze a navazujících dokončených samostatných pěchotních srubů.

Provozovatel

Družstvo Fortis.

Kontakt

RNDr. Miroslav Kejzlar, Dlouhá 505, Trutnov 2, 541 02; Tel.: 0439/826087, 95673 (T - S73)

Objekt je situován

Asi 1 km nad obcí Babí, u silnice Trutnov - Babí - Žacléř.

Provozní doba

Květen - září o sobotách a nedělích od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:30 hod.

Přístupové trasy

Z Trutnova po turistické značce (červená a zelená cca 10 km), ze Žacléře (zelená 3 km), nebo po silnici. Použít lze i autobusové spojení Trutnov - Žacléř (zastávka Trutnov - Babí, pevnost).

BŘEZINKA

Pěchotní srub N - S82

Stručná charakteristika

Zcela rekonstruovaný pěchotní srub, považovaný za “výkladní skříň čs. bunkrologie”. Uvnitř unikátní vybavení filtrovny, restaurovaná pravá střelecká místnost s výbavou a výzbrojí, restaurovaná výbava pravého pancéřového zvonu (maketa) a mnohé další.

Provozovatel

Klub vojenské historie Náchod

Kontakt

Ing. Petr Charvát, Běloveská 851, Náchod 547 01; Tel.:

Objekt je situován

Ve svahu nad lázněmi Běloves

Provozní doba

Každou sobotu od 10:00 do 19:00 hod.

Přístupové trasy

Po turistické značce z Dobrošova, nebo Lázní Běloves (zelená, obě trasy cca 1 km).

DOBROŠOV

Dělostřelecká tvrz

Stručná charakteristika

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, se třemi dokončenými objekty a částí dokončeného podzemního systému. Jen zde je návštěvníkům přístupný interiér dělostřeleckého srubu. V podzemních prostorách jsou dobře znatelné jednotlivé fáze výstavby. Příležitostně je zpřístupňovaný pěchotní srub JEŘÁB, s unikátními kresbami z roku 1938. Též je možno shlédnout stopy postřelování střelami Röchling a také zbytky dvou těchto unikátních střel. Kolem tvrze rozsáhlá naučná stezka.

Provozovatel

Okresní muzeum Náchod.

Kontakt

Tel.: 0441/23248 (Okresní muzeum), 0441/21047 (tvrz Dobrošov - pokladna)

Objekt je situován

V bezprostřední blízkosti obce Dobrošov, východně od Náchoda.

Provozní doba

Mimo pondělí v dubnu a říjnu od 10:00 do 11:00 a od 13:30 do 15:00 hod. V měsících květen až září mimo pondělí od 10:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

Přístupové trasy

Automobilem z Náchoda směrem na Nový Hrádek, u tvrze (150 m) je k dispozici parkoviště. Na stejné trase je možné využít dopravy autobusem, jež odjíždí od nádraží ČD v Náchodě. Z Náchoda po turistických značkách (červená a modrá), stejně jako z Bělovse (zelená).

HANIČKA

Dělostřelecká tvrz

Stručná charakteristika

Jedna z pěti stavebně zcela dokončených tvrzí, přestavěná v 80. letech na moderní protiatomový úkryt. Přestavbou zcela zanikla řada historicky cenných částí tvrze, přesto zde najdou návštěvníci řadu unikátních záležitostí. Nejcennější je zcela zachovaný exteriér pěchotního srubu LOM, se všemi pancéřovými prvky, další pancéřové prvky se nacházejí na ostatních přestavěných objektech tvrze. Za pozornost stojí zčásti zachovaný dělostřelecký srub NA MÝTINCE, kubaturou materiálu největší postavený objekt čs. opevnění. V halách u vchodu expozice zbraní a techniky.

Provozovatel

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách.

Kontakt

Správa tvrze Hanička, Luděk Vávra; Tel.: 0445/8393 (tvrz HANIČKA)

Objekt je situován

Severovýchodně od města Rokytnice v Orlických horách, cca 1,2 km od osady Hanička.

Provozní doba

Od 1. května do 15. června o sobotách, nedělích a svátcích od 9:00 do 15:00 hod., od 16. června do 31. srpna mimo pondělí denně od 9:00 do 17:00 hod., v září a říjnu o sobotách, nedělích a svátcích od 9:00 do 15:00 hod., v listopadu o sobotách, nedělích a svátcích od 9:00 do 14:00 hod.

Přístupové trasy

Vlakem trať Hradec Králové - Letohrad, s přestupem v Doudlebech nad Orlicí, z Rokytnice v Orlických horách dále autobusem směr Bartošovice - zastávka Hanička. Od záchytného parkoviště u pěchotního srubu R - S74 je značena cesta ke vstupnímu areálu tvrze, dlouhá cca 1 500 m. Pro pěší vedou z Rokytnice v Orlických horách značené turistické trasy.

PRAVÝ

Pěchotní srub R - S90/I (Komáří vrch)

Stručná charakteristika

Pěchotní srub v pokročilém stupni rekonstrukčních prací. Interiér je vybaven řadou dobových exponátů, včetně unikátní lafetace a maket zbraní.

Provozovatel

Klub přátel čs. opevnění - Třebechovice pod Orebem

Kontakt

Luboš Kubeček, Palackého 1 200, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Objekt je situován

V prostoru rezervace na Komářím vrchu v Orlických horách.

Provozní doba

Nepravidelně o víkendech v měsících červen až září od 10:00 do 16:00 hod.

Přístupové trasy

Od parkoviště na Mezivrší v sedle pod Komářím vrchem asi 400 m - značeno. Na Mezivrší automobilem z Rokytnice v Orlických horách směrem do Orlického Záhoří. Po turistických trasách od hájovny Hanička (červená cca 8 km), z Říček (zelená cca 5 km).

PRŮSEK

Pěchotní srub R - S87

Stručná charakteristika

Pěchotní srub postupně rekonstruovaný do původní podoby, se zachovaným pancéřovým zvonem a střílnami hlavních zbraní, včetně minometné.

Provozovatel

Klub vojenského opevnění Hradec Králové

Kontakt

Ing. Josef Grygera, R. Jesenské 431, Hradec Králové, 500 09; Tel.: 049/27701

Objekt je situován

Na hřebeni mezi Komářím a Anenským vrchem v Orlických horách.

Provozní doba

Prozatím nepravidelně o sobotách a nedělích od poloviny dubna do konce října v době od 10:00 do 16:00 hod. Doporučuje se předem dohodnout na kontaktní adrese.

Přístupové trasy

Od parkoviště na Mezivrší v sedle pod Komářím vrchem po turistické značce (červená - Jiráskova cesta) směrem na Haničku. Na Mezivrší automobilem z Rokytnice v Orlických horách směrem do Orlického Záhoří. Po turistických trasách od hájovny Hanička (červená), z Říček (zelená cca 5 km, od Mezivrší červená).

U POTOKA

Pěchotní srub K - S5

Stručná charakteristika

Pěchotní srub postupně rekonstruovaný do původní podoby. Uvnitř expozice plánů, fotografií, modelů a rovněž trojrozměrných exponátů.

Provozovatel

Klub vojenské historie Kralka

Kontakt

Tomáš Šetina, Hornická 87, Chvaletice, 533 12; Tel.: 0457/95478

Objekt je situován

V bezprostřední blízkosti východního okraje obce Dolní Morava, asi 300 metrů od řeky.

Provozní doba

Od začátku března do konce listopadu každou sobotu od 11:00 do 18:00 hod., v červenci a srpnu i v neděli od 9:00 do 17:00 hod.

Přístupové trasy

Autem - v Červeném potoku odbočit u kostela směrem na Dolní Moravu. Na začátku obce je autobusová zastávka od které je značena cesta (cca 400 m) k objektu. Vlakem po trati Dolní Lipka - Hanušovice, vystoupit na zastávce Červený potok. Odtud pěšky po trase automobilů.

UTRŽENÝ

Dělostřelecká pozorovatelna K - S12b (Veselka)

Stručná charakteristika

Postupně rekonstruovaný unikátní objekt třípatrové dělostřelecké pozorovatelny, se zachovaným pancéřovým dělostřeleckým pozorovacím zvonem, původními dveřmi a cisternou na vodu.

Provozovatel

Luboš Kolář, Krhov 41, pošta Skalice nad Svitavou, 679 01

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Kóta 718 Veselka, 2,5 km severovýchodně od města Králíky.

Provozní doba

Pravidelně jeden víkend v měsíci, mimo leden. Vždy se jedná o víkend nejbližší době úplňku. Otevřeno v sobotu od 8:00 do 18:00 hod., v neděli od 8:00 do 12:00 hod.

Přístupové trasy

K pozorovatelně nevede žádná cesta. Nejvhodnější je přístup z osady Červený potok.

NÍZKÁ

Pěchotní srub R - S72

Stručná charakteristika

Postupně do původní podoby rekonstruovaný pěchotní srub s minometnou střílnou.

Provozovatel

Klub vojenské historie Nízká.

Kontakt

Jan Nízký, Karenova 5, Praha 5, 150 00; Tel.: 02/

Objekt je situován

V lese severovýchodně od Rokytnice v Orlických horách, asi 750 metrů od parkoviště u hájovny Hanička.

Provozní doba

Prozatím není známa, návštěvu je možné dohodnout na kontaktní adrese.

Přístupové trasy

Viz HANIČKA, dále po lesní asfaltové silnici s turistickou značkou (červená - Jiráskova cesta) vedoucí od parkoviště u hájovny Hanička směrem na Zadní vrch a Zemskou bránu.

NA HOLÉM

Pěchotní srub R - S74

Stručná charakteristika

Nepoškozený pěchotní srub s oběma pancéřovými zvony, upravený jako základna KVH - Praha. V levé střelecké místnosti malá expozice, okolo ukázky překážek.

Provozovatel

Klub vojenské historie - Praha

Kontakt

Mgr. Vladimír Kupka, Podjavorinské 1 601, Praha 4, 149 00

Objekt je situován

U odstavného parkoviště u hájovny Hanička, severovýchodně od Rokytnice v Orlických horách, poblíž silnice z Rokytnice do Bartošovic.

Provozní doba

Objekt přístupný jen po dohodě na kontaktní adrese.

Přístupové trasy

Viz HANIČKA, přímo u parkoviště a autobusové zastávky.

KŘIŽOVATKA

Pěchotní srub OP - S10

Stručná charakteristika

Pěchotní srub z části rekonstruovaný do stavu z roku 1938, zčásti ponechaný v podobě z roku 1945. Uvnitř malá expozice, okolo ukázky překážek proti tankům i pěchotě.

Provozovatel

Rudolf Jatzek, Vančurova 380, Velké Hoštice, 747 31

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Cca 4 km východně Opavy na okraji obce Malé Hoštice u železničního přejezdu.

Provozní doba

V letní sezóně většinou v neděli od 14:00 do 18:00 hod. Přítomnost průvodce v objektu signalizuje vztyčená vlajka. Po dohodě s provozovatelem je možné objekt navštívit kdykoliv.

Přístupové trasy

K objektu nevede žádná turistická značka. Přístup pro pěší je vhodný z obcí Malé a Velké Hoštice, kde má rovněž zastávky vlak. Automobilisté mohou parkovat přímo v blízkosti srubu.

MILOSTOVICE

Areál čs. opevnění

Stručná charakteristika

Areál vzniká v objektech opevnění severně obce Milostovice. Jeho těžiště bude především v mimořádně zachovalých pěchotních srubech OP - S25, 26, 27. Připravuje se naučná stezka, rekonstrukce objektů a zřízení expozic.

Provozovatel

Klub vojenské historie - Opava

Kontakt

Mgr. Pavel Chráska jnr., Karlovecká 3, Opava, 747 07; Tel.: 0653/217637

Objekt je situován

Linie opevnění je situována na severním okraji obce Milostovice, asi 5 km západně Opavy.

Provozní doba

Prozatím není známa, návštěvu je nutno dohodnout na kontaktní adrese.

Přístupové trasy

Automobilem od Opavy do Milostovic, možno využít i městské autobusové dopravy z Jaktaře.

KLÁŠTER II

Muzeum čs. opevnění

Stručná charakteristika

Několik lehkých objektů vzor 37 tvoří soubor, zajímavý z mnoha ohledů. Naleznete zde například objekt rekonstruovaný do zcela původního stavu, vybavený, vystrojený a v době zpřístupnění s průvodcem i vyzbrojený. Najdete zde objekt poškozený vytržením střílen, zbytky původních zákopů z roku 1938, objekt s protiatomovou úpravou a další zajímavosti.

Provozovatel

Miroslav Sviták, Vídeňská 31 - III, Jindřichův Hradec, 377 01; Tel.: 0331/513491

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Východně od obce Klášter II (u Konračského rybníka).

Provozní doba

Po dohodě s provozovatelem. V červenci a srpnu nepravidelně o víkendech. V sobotu od 9:00 do 17:00 hod., v neděli od 9:00 do 13:00 hod. Doporučujeme dohodnout si návštěvu na kontaktní adrese.

Přístupové trasy

Do obce Klášter II se lze dopravit autobusem z Jindřichova Hradce. Od zastávky pěšky po turistické značce (modrá) směrem na Landštejn. V lese poblíž kóty 709 Jelení vrch odbočíte vpravo na značenou lesní cestu (modrá). Po pravé straně cesty se objeví první objekt muzea.

SNĚŽNÉ
Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 37 typ A, rekonstruovaný do původní podoby, vybavený a vystrojený.

Provozovatel

Klub vojenské historie - Náchod

Kontakt

Michal Soukup; Tel.: 0441/71424, Martin Pištora; tel.: 0441/71657

Objekt je situován

Cca 100 metrů vlevo od silnice z obce Sněžné do obce Polom, v Orlických horách.

Provozní doba

Každou první sobotu v měsíci v době od 11:00 do 16:00 hodin.

Přístupové trasy
JORDÁN
Stručná charakteristika

Zkušební a cvičný pěchotní srub pro osádky těžkého opevnění - vyčištěný a zpřístupněný. V okolí zbytky překážek a několika lehkých objektů.

Provozovatel

Klub vojenské historie Volduchy

Kontakt

František Koch, č. p. 110, Volduchy, 338 22; Tel.. 0181/8344

Objekt je situován

Vojenský výcvikový prostor Jince v Brdech, cílová plocha Jordán.

Provozní doba

Návštěva je možná jen na povolení vojenských orgánů a po dohodě s provozovatelem.

Přístupové trasy

Ve VVP - přístup od obce Zaječov.

SMEČNO

Vojenský skanzen Smečno - I. stálá expozice VOP

Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 37 typ B2 - 80 zesílený, je nejlépe rekonstruovaným lehkým objektem u nás. Pevnůstka je zcela kompletně vybavena a vystrojena, v návštěvní dny i vyzbrojena. Poblíž se nachází několik kusů těžké vojenské techniky a ukázky překážek proti tankům a pěchotě. Pět minut chůze od objektu, v budově Městského úřadu Smečno, najdete stálou expozici věnovanou VOP. Zde Vás potěší velké množství exponátů, modelů a fotografií.

Provozovatel

Jan Krinke, Čs. armády 3 116, Kladno, 272 00

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

V bezprostřední blízkosti západní zdi zahrady renesančního zámku ve Smečně.

Provozní doba

Objekt i expozici v budově Městského úřadu můžete navštívit po dohodě s provozovatelem.

Přístupové trasy

Z náměstí ve Smečně silnicí na Hradečno, podél zámecké zdi doprava.

NA HRÁZI

Památník čs. opevnění

Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 37 typ A - 160 v normálním provedení uvedený do zcela původní podoby. Pevnůstka je kompletně vybavena a vystrojena.

Provozovatel

Klub historického vojenství Brno

Kontakt

Jiří Špinar, Na hrázi 49, Znojmo, 669 05; Tel.: 0624/227621

Objekt je situován

Znojmo, v ulici Na hrázi, na břehu řeky Dyje.

Provozní doba

Po dohodě se správcem, viz kontakt.

Přístupové trasy

Automobilem, nebo pěšky z náměstí, nebo od nádraží výpadovou silnicí směrem na hraniční přechod Hatě. Těsně před silničním mostem přes Dyji odbočit vlevo. Objekt najdete na konci ulice.

BŘEZOVÁ
Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 36 typ C, uvedený do původní podoby.

Provozovatel

Petr Bláha, Hejtmánkovice 160, Broumov, 550 01

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován
Provozní doba

Po dohodě s provozovatelem.

Přístupové trasy
MLÝNEK

Vojenský skanzen Smečno - I. stálá expozice VOP

Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 36 typ A, zcela rekonstruovaný do původní podoby. Jde o jediný zachovaný objekt tohoto vzoru na VOP.

Provozovatel

Stanislav Bárta, Poděbradova 3 227, Kladno, 272 00

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Objekt najdete na úpatí zalesněného svahu nad osadou Mlýnek. Osad mlýnek leží poblíž obce Drnov, na trase Slaný - Velvary.

Provozní doba

Po dohodě s provozovatelem.

Přístupové trasy
VRCHOVANY

Muzeum lehkého opevnění v úseku Q1 Liběchovské příčky

Stručná charakteristika

Lehké objekty vzor 37 typ A - 140 zesílený a E, jsou rekonstruovány do původní podoby, včetně výbavy a ukázek překážek.

Provozovatel

Společnost přátel lehkého opevnění (S. P. L. O. Vrabcov - Rozprechtice)

Kontakt

Jan Vála, Kropáčkova 562, Praha 4 - Háje, 149 00; Tel.: 02/7923635

Objekt je situován

Objekty se nacházejí cca 1,5 km jihovýchodně od města Dubá u České Lípy, objekt A - 140 v zatáčce silnice Dubá - Mšeno.

Provozní doba

Prozatím není známa.

Přístupové trasy

Po turistické značce (červená) z náměstí města Dubá u České Lípy.

VESELKA

Muzeum čs. opevnění

Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 37 typ A - 140 zesílený, uvedený do původní podoby, včetně kompletní výbavy a výstroje, lafetace a maket zbraní.

Provozovatel

Jiří Duchoň, Kostelní 16, České Budějovice, 370 04; Tel.: 038/22069

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Asi 15 km jihovýchodně Českých Budějovic, směrem na Trhové Sviny. Před mostem přes Stropnici je nutné odbočit doprava na Jedovary a Veselku. Cca po 100 metrech je objekt vidět vpravo v poli před místní zástavbou.

Provozní doba

Muzeum je možné navštívit po předchozí dohodě s provozovatelem. Jeho přítomnost přímo na objektu oznamuje vyvěšená státní vlajka.

Přístupové trasy
BOROVANY

Památník čs. opevnění

Stručná charakteristika

Lehký objekt vzor 36 typ C, uvedený do původní podoby.

Provozovatel

Jiří Duchoň, Kostelní 16, České Budějovice, 370 04; Tel.: 038/22069

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Asi 300 metrů východně železniční stanice Borovany, mezi tratí a asfaltovou cestou.

Provozní doba

Objekt je přístupný pouze na požádání (viz provozovatel), jako součást prohlídky objektu na Veselce.

Přístupové trasy
KŘENOV

Areál čs. opevnění

Stručná charakteristika

Dva lehké objekty vzor 37 typu A, zesílené, jsou uváděny do původní podoby.

Provozovatel

Petr Kliment, Římov 145, 373 24

Kontakt

viz provozovatel

Objekt je situován

Areál se nachází u obce Křenov, 8 km západně od Českého Krumlova.

Provozní doba

Prozatím není známa.

Přístupové trasy

Z obce Křenov polní cestou cca 500 m.

 

Žádám vážené kolegy, aby byli tak laskaví a doplnili, nebo opravili a upřesnili stručné údaje tam, kde je znají a kde se jim narozdíl od autora dostává informací. Pokud víte o některém dalším nadšenci, který obnovuje některý z mnoha pevnostních objektů z let 1935 - 1938 a v seznamu se nevyskytuje o takovéto aktivitě žádná zmínka, kontaktujte ho a vyzvěte k podání informací. Zásadou je však ta skutečnost, že se musí jednat o aktivitu, jejíž podstatou je obnova objektu za účelem zpřístupnění veřejnosti. Nikoliv obnova za účelem rekreace nebo skladování brambor! Najdete-li chyby a nepřesnosti, upozorněte na ně! Materiál bude východiskem pro další práce. Všem děkuji za spolupráci!

Martin Ráboň

Vy, poutníci po Internetu, pokud najdete jakoukoliv chybu či nepřesnost, dejte nám prosím vědět.

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek