7,62 mm armádní náboj vz. 43 (7,62x 39)
Petr Švestka

Zahájení výroby tohoto náboje je datováno do let 1952-1953. Náboj nese označení vz. 43., což je vzor, který byl přidělen Ruským výrobcem a majitelem patentu na tento druh a typ náboje. Jde o následný typ náboje, který se vyvíjel a vyráběl pod označením 7,92 x 33 mm v Německu. Zajímavostí je, že průměry střel jsou shodné. Německý výrobce udává průměr střely který je Tzv. výrobní průměr střely, ovšem Ruský výrobce udává průměr drážek v hlavni, tzn., že průměr střely, která se vyrábí u 7,62 vz. 43 je 7,92 mm. Porovnáte-li průměry střel, jsou, jak jsem již nadnesl, shodné, délkově se ovšem liší. Německá 33 mm Ruská 39 mm. Výkony nábojů jsou dány druhem a navážkou prachu, který se u nás používá pod označením Ngsp. vz. 43. Zajímavostí je, že dříve používané rtuťové zápalky vyvíjely jednu padesátinu výkonu náboje, kdežto nové zápalky se složí Neroxin pod označením vz. 43. F vyvíjí pouze poloviční tlakovou hodnotu jako zápalky rtuťové, což logicky znamená, že navážky prachu u 7,62 x 33 mohly být menší a byl docílen stejný - nebo přibližný tlak a tím i vyšší úsťová rychlost, kdežto u 7,62 vz. 43. bylo nutno zvyšovat navážky prachu, které jsou přímo vázány na druh použitých střel a samozřejmě jejich váhu. V Československu se vyráběly náboje 7, 62 vz. 43 v následujících provedeních:

 • Nábojnice ocelová synfátovaná lakovaná

 • Nábojnice tombak-plátovaná-jednostranný tombak

 • Nábojnice tombak-plátovaná-oboustranný tombak

 • Nábojnice mosazná

 • Nábojnice hliníková

 • Nábojnice ocelová, pochromovaná-pouze zkoušky

Střely se vyráběly v následujících provedeních:

 • Ostrá s ocelovým jádrem-celoplášťová

 • Ostrá s ocelovým jádrem-celoplášťovaná poniklovaná-šedá

 • Ostrá těžká-neměla ocelové jádro-celoplášťovaná

 • Ostrá-civilní-bez jádra poloplášťovaná

 • Ostrá-svítící-svítící vložka svítí do 2000 m celoplášťovaná

 • Ostrá-zástřelná-svítící vložka po nárazu vybuchuje celoplášťovaná

 • Ostrá-průbojně zápalná-ocelové jádro průbojně zápalná slož-celoplášťová

 • Ostrá-zápalná celoplášťová

 • Ostrá-zaměřovací-svítí po celé dráze letu celoplášťová

 • Ostrá-redukovaná -cvičná střelba do 100 m celoplášťová

 • Ostrá-tormentační-dva druhy a) na tormentování hlavní

                                                                  b) na tormentování závěrů

Barevné značení střel:

 • Bez barvy - ostrý

 • Zelená - svítící

 • Červená - zápalný

 • Černo-červená-průbojně zápalný

 • Bílá - redukovaný

 • Žlutá - těžká střela

Provedení cvičný, jsou plněny výkonnějším prachem Ncdp C1. Jsou uzavírány do hvězdy na 6 nebo 8 záhybů a proti vlhkosti lakovány kolem zápalky a v uzavření do hvězdy termoplastickým lakem. Veškeré ostré náboje jsou hermeticky uzavírány dvojím lakováním. První je lakování vnitřního průměru krčku nábojnice. Po řádném zaschnutí je nábojnice plněna prachem a lisována střela, která dosedá do lakované vrstvy, která vzniká mezi střelou a nábojnicí.

Druhé lakování je lakování celého náboje, který se celý ponoří do laku a nechá zaschnout. Hotové a zalakované náboje se balí do krabiček z papíru po 20 ks.

Tormentační náboje se balí po 10 ks s nápisem "Vysoké Tlaky", ostré se balí v páscích po 10 ks, tyto potom do igelitové fólie, která je rovněž vzduchoprázdná. 30 ks balíčků se balí do velkého igelitového kartonu, který je rovněž vzduchoprázdný. Čtyři tyto kartony se balí do dřevěného vojenského truhlíku PM 2. Do truhlíku se předem vloží pogumovaný papír. Uzavřený truhlík se plombuje a přepáskovává 16 mm širokou ocelovou páskou. Obsah truhlíku činí 1200 ks. 200 ks plných truhlíků tvoří jednu partii, která musí být shodná na přesnost nástřelu, funkci, tvar a vzhled. Takto hotová partie obsahuje 240 000 ks nábojů.

Prameny:
osobní bádání
archiv S a B

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek