26,5 mm signální náboje EKSR
Petr Švestka

26,5 mm signální náboje EKSR jsou určeny pro leteckou signalizaci z letadel. Odpalování nábojů se provádí z raketnic EKSR pomocí elektropyroúderníků EPÚ nebo ze signálních pistolí ráže 26,5 mm k tomuto účelu určených.

Podle účelu a funkce jsou vyráběny tyto druhy signálních nábojů EKSR:

  1. Signální náboj bílý s 1 světlicí 26,5 Sig-b1 EKSR

  2. Signální náboj bílý se 2 světlicemi označení 26,5 Sig-b2-EKSR

  3. Signální náboj červený s 1 světlicí označení 26,5 Sig-čv1-EKSR

  4. Signální náboj zelený s 1 světlicí označení 26,5 Sig-zl1-EKSR

  5. Signální náboj zelený se 2 světlicemi označení 26,5 Sig-zl2-EKSR

  6. Signální náboj žlutý s 1 světlicí označení 26,5 Sig-žl1-EKSR

Pro jednotlivé typy signálních nábojů EKSR jsou stanoveny následující funkční podmínky pro zkoušky střelbou:

- minimální dostřel 40 m
- doba trvání signálu min. 5 s
- viditelnost signálu ve dne i v noci ze vzdálenosti 2 km
- signální náboje EKSR jsou vyráběny s hliníkovou nábojnicí o délce 83 mm.

Rozlišování jednotlivých druhů nábojů je řešeno:

- u signálu EKSR s 1 světlicí barevným páskem umístěným v horní části náboje a barvou lakování závěrné čepičky podle barvy signálu

- u signálu EKSR se 2 světlicemi dvěma barevnými pásky umístěnými v horní části náboje a barvou lakování závěrné čepičky podle barvy signálu.

- všechny druhy signálů EKSR jsou rovněž označeny na dně nábojnice vyraženým nápisem "EKSR" a černý, označením EKSR na nábojnici poblíž dna náboje.

Signální náboje EKSR jsou baleny po 10 kusech do lepenkových kartonů opatřených tkanicí a obalovým papírem s označením podle druhu. Po zaparafinování jsou baleny do dřevěných truhlíků.

Prameny:
Děl. 21-11
katalog fy Zeveta Group a.s.
autorovo osobní bádání a archiv

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek