26,5 mm signální náboje - funkce
Petr Švestka

26,5 mm signální náboje jsou určeny pro vševojskovou signalizaci nebo k osvětlení terénu. Náboje se střílí ze signálních pistolí ráže 26,5 mm k tomuto účelu určených. Signální náboje jsou určeny pro signalizaci za denního světla. Podle účelu a funkce jsou vyráběny tyto druhy signálních nábojů.

 

1. Signální náboj s jednou bílou světlicí - 26,5 Sig-b1, 26,5 Sig-b1/a
Doba trvání signálu min. 8 s
Viditelnost ze vzdálenosti - za dne 4 km, v noci 5 km

2. Signální náboj červený s jednou světlicí -26,5 Sig-čv1,26,5 Sig-čv1/a
Doba trvání signálu min. 7 s
Viditelnost ze vzdálenosti - za dne 2,5 km, v noci 5 km

3. Signální náboj zelený s jednou světlicí -26,5 Sig-zl1, 26,5 Sig-zl1/a
Doba trvání signálu min. 7 s
Viditelnost ze vzdálenosti - za dne 2 km, v noci 5 km

4. Signální náboj s červeným deštěm -26,5 Sig-čvdš, se šesti světlicemi -26,5 Sig-čvdš/a
Doba trvání signálu min 5 s
Viditelnost ze vzdálenosti - za dne 2 km, v noci 2,5 km

5. Signální náboj osvětlovací s padákem -26,5 Sig-osp
Doba trvání signálu min 10-14 s
Osvětlení terénu v kruhu o poloměru 125 m

6. Signální náboj s modrým dýmem -26,5 Sig-mD
Doba vývinu dýmu max. 3 s
Viditelnost ze vzdálenosti 2 km

7. Signální náboj s oranžovým dýmem -26,5 -Sig-orD
Doba vývinu dýmu 2 až 5 s
Viditelnost ze vzdálenosti 2 km

8. Signální náboj šrapnelový -26,5-Sig-Š
Viditelnost záblesku a bílého oblaku kouře za dne ze vzdálenosti 1 km
Slyšitelné rány ze vzdálenosti 5 km

Signální náboje jsou vyráběny s hliníkovou nábojnicí. Rozlišování jednotlivých druhů nábojů je řešeno:

  • délkou náboje a různým tvarováním závěrné čepičky /hmatové označení/

  • barevným páskem /pásky/ umístěnými poblíž dna nábojnice a barvou lakování závěrné čepičky /vizuální označení/.

Signální náboje jsou baleny po 10 kusech do lepenkových kartonů opatřených odtrhávací tkanicí a obalovým papírem s označením podle druhu. Po zaparafínování jsou baleny do dřevěných truhlíků.

 

26,5 signální osvětlovací rakety - popis

Typ

Úsťová rychlost

Dostřel (m)

Hmotnost (g)

Hmotnost střely (g)

Druh prachu

Zápalka

Truhlík (ks)

Truhlík (kg)

26,5 sig. b1

86

100

80

34

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. b1/A

86

100

55

26

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. zl

86

100

82

30

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. zl1/A

86

100

58

28

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. č.1

86

100

82

37

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. č.1/A

86

100

55

23

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig. čvdš.

86

100

135

6x25

čp. Vr.

č. 2

120

18

26,5 sig.čvdš1/A

86

100

55

6x3,5

čp. Vr.

č. 2

120

17

26,5 sig.osp.

45

80

120

38

čp. Vr.

č. 2

120

18

26,5 sig. Or.D.

86

80

107

22

čp. Vr.

č. 2

120

18

26,5 sig. Č.D.

86

80

115

84

čp. Vr.

č. 2

120

18

26,5 sig. M.D.

86

80

90

22

čp. Vr.

č. 2

120

18

26,5 sig. Š.

86

75

105

55

čp. Vr.

č. 2

120

18

 

Veškeré signální rakety se balí do dřevěných truhlíků o rozměrech: 384x370x214 mm.

Signální pistole používané v čs. armádě:

  • 26,5 Signální pistole vz. 44 značení 26,5 Sig Pi 44

  • 26,5 Signální pistole vz. 44/67 26,5 Sig Pi 44/67

  • 26,5 Signální pistole vz. 44/81 26,5 Sig Pi 44/81

Popis:
Ráže: 26,5 mm.
Počáteční rychlost střely: 60-80 ms-1.
Max. výškový dostřel: 75 až 100 m.
Max. dálkový dostřel: 150 m.
Délka pistole: 220 mm.
Délka hlavně: 150 mm.
Hmotnost pistole: 900 g (vz. 44), 930 g (vz. 44/67 a 81).

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek