Pěchotní náboje 7,92 mm Mauser zavedené v čs. armádě v letech 1920-1939
Petr Švestka

 

Přehled-rozdělení nábojů:

1) Náboje ostré a) normální
b) specielní
2) Náboje redukované
3) Náboje výcvikové
4) Náboje tormentační

 

Ad 1) Náboje ostré:

a) Normální
 1. s cylindroogivální střelou -lehkou
 2. s cylindroogivální střelou -těžkou
 3. se špičatou střelou - lehkou vz. 23
 4. s biogivální střelou - těžkou vz. 24
b) Speciální
 1. průbojné
 2. svítící
 3. zástřelné
 4. terčové
 5. strážní - s broky
               - s válečky

Ad 2) Náboje redukované:

 1. Pro samočinné zbraně s neuzamčeným závěrovým systémem a cvičnou hlavní
 2. Pro samočinné zbraně s uzamčeným závěrovým systémem a ostrou hlavní

Ad 3) Náboje výcvikové:

 1. Zápalkové-dělené
 2. Cvičné
 3. Školní  - "rýhovaný"
               - s ostrou střelou

Ad 4) Náboje tormentační:

 1. Pro hotové výrobky
 2. Pro hlavňové výrobky

 

Nábojnice byly vyráběny výhradně z mosazi MS-70, MS-63.

 

Popis jednotlivých nábojů:

1) Náboje ostré:

 

a) Normální

- s cylindroovagivální střelou - lehkou
- s cylindroovagivální střelou - těžkou
- vz. 23 (7,92-23) střelou - lehkou
- vz. 34 /7,92-34) střelou - těžkou

b) Speciální

- vz. 31 "Průbojný" (7,92-P-31)
- vz. 28 "Svítící" (7,92-Sv-28)
- vz. 35 "Zástřelný"(7,92-Zást.-35)
- vz. 27 "Terčový" (7,921-Terč.-27)
- vz. 36 "Strážný" (7,92-Stráž.-36)

2) Náboje redukované:

- vz. 30 "Redukovaný" (7,92-Rd-30) cvičná hlaveň
- vz. 30 "Redukovaný" (7,92-RD-30) ostrá hlaveň

3) Náboje výcvikové:

- vz. 24 "Zápalkový dělený" (7,92-Z/D-24)
- vz. 30 "Cvičný" (7,92-Cv-30)
- vz. 24 "Školní" (7,92-Šk-24)
- "Školní export" (7,92-Šk-exp)

4) Náboje tormentační:

- vz. 23 "Tormentační" (7,92-Tor-23)
- vz. 33 "Tormentační-speciální" (7,92-Tor-Sp-33)

 

 

Popis jednotlivých nábojů a jejich značení:

 • Cylindroogivální střela-lehká (postupně nahrazováno vz. 23)
  Střela: hmotnost 11,3g, mědiniklový plášť, olověné jádro
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ.

 • Cylindroogivální střela-těžká (postupně nahrazováno vz. 34)
  Střela: hmotnost 12,00g, ocelový plášť povrchově nechráněný, olověné jádro
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ZELENĚ.

 • vz. 23 (7,92-34) s lehkou špičatou střelou
  Střela: hmotnost 10,00g, poniklovaný plášť, olověné jádro
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ.

 • vz. 34 (7,92-34) s biogivální střelou těžkou
  Střela: hmotnost 12,80g, ocelový poniklovaný plášť, olověné jádro
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ZELENĚ.

 • vz. 31 "průbojný" (7,92-P-31) se střelou průbojnou
  určený k odstřelování odolných cílů, lehce pancéřovaných vozidel.
  Střela: hmotnost 10,00g, ocelový poniklovaný plášť, olověná košilka, zahrocené ocelové jádro
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována BÍLE.

 • vz. 28 "svítící" (7,92-Sv-28) s boigivální střelou svítící - trasovací
  určený k označení dráhy letu střely přibližně 1000M.
  Střela: hmotnost 10,25g, ocelový poniklovaný plášť, olověné košilkové jádro, přepážka, stopovkové pouzdro /Dutinka/, svítící slož, nápalka.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou, též i mezi nábojnicí a střelou zalakována ČERVENĚ.

 • vz. 35 "zástřelný" (7,92-Zástř-35) s biogivální střelou zástřelnou
  určený ke kontrole střelby ostrými náboji.
  Střela: hmotnost 12,00g, ocelový poniklovaný plášť, explosívně-dýmotvorná slož, opěrná přepážka, roznětka, nápichová slož, roznětková slož, pojistka, pouzdro pojistky, nápichová soustava, nápichová jehla, olověná košilka.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ŽLUTĚ.

 • vz. 27 "Terčový" (7,92-Terč-27) se špičatou střelou terčovou,
  určený k ostré školní střelbě, nahrazující tak z bezpečnostních důvodů náboj ostrý-normální.
  Střela: hmotnost 10,00g, ocelový poniklovaný plášť s obvodovou drážkou /Vrubem/ v ogivální části, trojdílné olověné jádro rozdělené šikmými rovinami k ose střely.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ. Označení náboje ve smyslu odlišení např. od ostrého náboje vz. 23 vyjadřuje obvodová drážka v ogivální části střely, jakož i záměna písmene T za dvojčíslí 19- začátek letopočtu na dně nábojnice.

 • vz. 36 "strážní" (7,92-Stráž-36)
  s hromadnou střelou padesáti olověných broků 2.25mm, o doletu 150 až 200m.
  Střela: broky o hmotnosti 4,70g.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ. Označení ve smyslu odlišení od vz. 23 a vz. 27 vyjadřuje odlišný tvar nábojnice-délka krčku je delší.

 • vz. 36 "strážní" (7,92-Stráž-36)
  s hromadnou střelou čtyř olověných válečků o doletu do 600m.
  Střela: celá sestava o hmotnosti 16,5g.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ. Odlišení náboje od např. Vz. 23 vyjadřuje pouzdro hromadné střely přesahující ústí nábojnice o 2mm.

 • vz. 30 "redukovaný" (7,92-Rd-30)
  určený ke střelbě ze samočinných zbraní s neuzamčeným závěrovým systémem a cvičnou hlavní Kulomet vz. 7/24 a vz. 24/
  Střela: kulička o hmotnosti 0,27g, dřevěná střela cvičného náboje, ocelová kalená kulička.
  Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ. Nábojnice: poniklována střela lakována ČERNĚ. Poč. rychlost Vo-900 M/s, dostřel asi 300m.

 • vz. 30 "redukovaný" (7,92-Rd-30)
  určený ke střelbě ze samočinných zbraní s uzamčeným závěrovým systémem a ostrou hlavní /Lk vz. 26, Tk vz. 37, Let. kul.vz. 30/
  Střela: váleček o hmotnosti 2,25g, dřevěná střela cvičného náboje, ocelové poniklované pouzdro hliníkového válečku, průměr střely = průměr válečku.
  Značení: Obvodová spára mezi zápalkou a nábojnicí zalakována ČERNĚ. Nábojnice: poniklována, střela lakována ŽLUTĚ.
  Pouzdro s válečkem tvoří jeden celek vložený pod střelu. Balisticky nevhodný tvar snižuje dolet při Vo-800M/S do vzdálenosti kolem 500m /při střelbě z Lk. vz. 26/.

 • vz. 24 "zápalkový dělený" (7,92-Z/D-24)
  určený pro přípravné střelecké cvičení do vzdálenosti max. 100m.
  Střela: o hmotnosti 3,90g, měděný plášť, olověné jádro, tombaková vložka, nábojnicové pouzdro, zápalka vz. 24.
  Poznámka: Hloubka vniku do jehličnatého dřeva dosahovaná na krátkou vzdálenost je až 40mm.

 • vz. 30 "cvičný" (7,92-Cv-30)
  určený k naznačování bojových situací akusticky /ranou/, opticky /zábleskem/, pro samočinné zbraně rovněž i pro opakovačky.
  Střela: -špičatá, vyrobená ze suchého /nehydroskopického/ olšového dřeva s požadavkem zaručujícím bezpečnou tříštivost stěn, tato je zajištěna mírným pražením střel. K impragnaci se používal parafín.
  Značení: obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ.

 

Hmotnost prachové náplně

Barevné označení střel

Zbraň

1 g

vínově červená

puška vz. 24

1,5 g

žlutá

LK vz. 26

TK vz. 37

2,2 g

černá

TK vz. 7/24

TK vz. 24

2,5 g

zelená

Let. kulomet vz. 30

 

vz. 24 "školní" (7.92-Šk-24)
s rýhovaným pláštěm nábojnice usnadňujícím jeho rozlišení nejen zrakem ale i hmatem. Střela: ocelový poniklovaný plášť ostré střely vz. 23, dřevěný válcový kolík, přizpůsobený vnitřnímu tvaru pláště střely- opřen o dno nábojnice.
Nábojnice: s pěti podélně prolisovanými rýhami, pryžovou výplní zápalkového prostoru, bodově nebo obvodově usazenou do dna nábojnice bez prachové náplně.

vz. 24 "školní export" (7,92-Šk-exp) s ostrou střelou (7,92-23)
Střela (7,92-23): ocelový poniklovaný plášť, olověné jádro.
Nábojnice: poniklována s náplní suchého písku s pryžovou výplní zápalkového prostoru.

vz. 23 "tormentační" (7,92-Tor-23)
určený ke kontrolním zkouškám hotových výrobků.
Střela (7,92-23 eventuelně vz. 34): ocelový poniklovaný plášť, olověné jádro.
Nábojnice: okraj dna nábojnice obvodově vroubkovaný.
Značení: obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ.

vz. 33 "tormentační-speciál" (7,92-Tor-Sp-33)
určený ke zkouškám hlavňových výrobků.
Střela (7,92-23 eventuelně vz. 34): ocelový poniklovaný plášť, olověné jádro.
Značení: Obvodová spára mezi nábojnicí a zápalkou zalakována ČERNĚ, nábojnice poniklována.

 

Poznámka:
Většina nábojů, které jsou uvedeny byla převzata do výzbroje německých vojsk v období Tzv. Protektorátu. U některých byly provedeny konstrukční změny. O těchto nábojích a jejich značení používaných Německou armádou se dočtete v některém z příštích Boingů.

Prameny: Osobní archiv autora

Předcházející článek - šipka vlevo Hlavní stránka BOINGu Další článek - šipka vpravo
předcházející článek hlavní stránka BOINGu další
článek