b_zahl.gif (12272 bytes)

Vážení kolegové!

Na posledním srazu KHV - Brno v listopadu 1997 jsme jednomyslně rozhodli o zvýšení klubového příspěvku na 300,- Kč za osobu a rok a zároveň jsme dali na vědomí svoji představu o podobě dalších čísel BOINGů. Již nyní máte možnost posoudit, zda jsme se rozhodli správně. Od listopadového srazu vyšlo již několik čísel BOINGu, různého provedení, rozsahu i obsahu. Další se připravují. Doufáme, že jste alespoň s některými příspěvky spokojeni, že nepolevíte ve své aktivitě a že do redakce zašlete písemně další Vaše příspěvky. Vzhledem k vícero dotazům připomínáme, že se může jednat o Vámi sebrané a sepsané paměti vojáků z roku 1938, poznatky z Vašich terénních průzkumů u nás i v zahraničí, poznatky ze zájezdů, z archivů i méně dostupných tištěných pramenů, recenze publikací a podobně. Vítány jsou rovněž různé související plánky, mapky, fotografie.

V tomto čísle BOINGu jsme se pokusili udělat radost těm z Vás, kteří se zajímáte především o čs. opevnění.

V BOINGu rovněž najdete kompletní nabídku CK Praděd Inter na zájezdy s vojenskou tematikou. Pokud vás některý zájezd zaujme, můžete si napsat, nebo zavolat o podrobnější informace. Adresa je: Cestovní kancelář Praděd Inter, Valová 2, Zábřeh, 789 01; Tel. + fax.: 0648/411083

Významným počinem, na němž se náš klub podílel, byla spolupráce s panem kolegou mgr. Pavlem Šrámkem, který je duší a organizátorem akce, na jejímž doufejme úspěšném konci, by prezident republiky měl udělit významné ocenění, jedné z nejvýznamnějších osob našich novodobých vojenských dějin. Kopii návrhu našeho klubu, kopii odpovědi Parlamentu České republiky, stejně jako stručný životopis armádního generála Ludvíka Krejčího, najdete rovněž v tomto čísle BOINGu.

Přejeme Vám nerušenou četbu a příjemné zážitky.

Hlevní stránka BOINGu

Šipka vpravo - další článek

hlavní stránka BOINGu

další článek