Bratislavské opevnění

Zpět

Toto je výňatek z připravovaného Fortsborníku č. 6, který mi laskavě poskytl nejmenovaný předseda KHV Brno :-)

"Do střílny pro smíšenou zbraň pěchotního srubu MO-S18 „Obora“ byl během loňského roku namontován pevnostní kanón. Nejedná se však o 4 cm protitankový kanón vz. 36 jako na sousedním srubu MO-S19 „Alej“, nýbrž o pevnostní kanón sovětského původu. Zbraň, resp. její torzo, je poměrně slušně zachována a pochází z kořistního materiálu, který se po roce 1945 nacházel na našem území. Na Bratislavském předmostí Petržalka, stejně jako ve fortové pevnosti Olomouc, byly během okupace postaveny jednoduché objekty (většinou jde o železobetonovou stěnu) s ocelovou střílnou (vzdáleně připomíná střílnu naší smíšené zbraně), kde byly osazeny tyto pevnostní protitankové kanony. Na předmostí u Petržalky šlo zřejmě o součást protitankové střelnice (zachovala se cihelná maketa tanku), v Olomouci spíše o německé přípravy na obranu ke konci války. Do armádních skladů se po roce 1945 dostalo těchto zbraní větší množství, později však došlo zřejmě k jejich sešrotování. Pravděpodobně jen torzo nacházející se nyní v „Oboře“ uniklo tomuto osudu, takže jde jistě nejméně v našich podmínkách o unikát."

 

B-S-6

Objekt B-S-6, který je v současné době (1999) zasypáván z pravé strany...

Lehký objekt vz.37 - obr. č. 1

.... a z levé strany

Pozorovatelny

p-1m.jpg (3546 bytes)

Oblíbené pozorovatelny jsou všude. Ty v Bratislavě mají na každou stranu čtvercový průzor.

p-2m.jpg (3797 bytes)

A zase pohled z jiné strany

Stěny s kanónovou střílnou

s-1m.jpg (2564 bytes) Betonové stěny se střílnou pro kanón. Více Vám však řeknu, až dostanu podrobnější informace, takže prosim chvilku posečkejte....
s-2m.jpg (2372 bytes)  
s-3m.jpg (2956 bytes)  

Všechny fotky © Marek Radovich