Klub Historického Vojenství Brno

Klub historického vojenství Brno (KHV Brno) je klub, zaregistrovaný v rámci Svazu vojáků v záloze Brno. Klub sdružuje zájemce především o československé opevnění z období třicátých let.

Vstup do Klubu je možný pro každého zájemce, jedinou podmínkou je však zaplatit příspěvek 300,- Kč na kalendářní rok (tedy na období od 1.1. do 31.12.). Tyto členské příspěvky Klubu slouží k zajištění pravidelných srazů a setkání a zajištění výroby klubového zpravodaje BOING a jeho rozesílání.

Asi 2x do roka organizujeme srazy a setkání členů Klubu a jeho přátel (prozatím vždy v Brně), kde se jeho účastníci prezentují různými příspěvky, promítají se diapozitivy z výletů do všech koutů země, videozáznamy či amatérské filmy. Vždy je dostatečný prostor k diskusím na jakékoliv téma z okruhu vojenské historie, protože členy nejsou jen bunkrologové, ale zastoupeny jsou snad všechny "historické odbornosti". Přesto největší náplní práce Klubu je pátrání po historii objektů opevnění jak v archivech, tak v poslední době hlavně v terénu - a to nejen na území ČR.

Činnost Klubu při jeho založení byla usměrněna na průzkum opevnění na jižní Moravě a na výpomoc Společnosti přátel československého opevnění při budování a provozu Muzea čs. opevnění v dělostřelecké tvrzi Bouda v Orlických horách. Poté, co se původní členstvo více než zdesetinásobilo, se rozsah zájmu natolik rozšířil, že není možné jej ani vyčíst. Proto se interně v Klubu shromažďují skupinky zájemců "o něco" a rozvíjejí svoji činnost dále.

Členové Klubu spolupracují s ostatními kluby vojenské historie, aktivně se účastní prací na zpřístupňování objektů opevnění k muzejním účelům a participují na většině akcí, spojených s tématikou boje v opevnění a oslavami různých výročí předmnichovské armády.

Náš člen Jiří Hořák (Růžičkova 9, Břeclav 2, 690 02) provádí funkci klubového archiváře; je u něj možné sehnat za cenu kopie seznam článků o opevnění (a samozřejmě i kopie článků samotných), které kdy vyšly a především kopie starších čísel klubového zpravodaje BOING.

Každý má možnost výsledky svého bádání, průzkumů terénu, zpovědí pamětníků či získání zajímavých dokumentů prezentovat buď osobně na srazu nebo písemně na stránkách zpravodaje či na Internetu.

Klubový příspěvek je třeba složenkou zaslat na adresu pokladníka. Při přítomnosti na podzimním či lednovém srazu Klubu je možno platit příspěvky zde osobně. Teprve poté je člen evidován a automaticky vyrozumíván o všech akcích a obdrží vyšlá čísla zpravodaje od data přihlášení do KHV Brno.

Znak ČSR